top of page
Pogrzeb świecki Warszawa
 • utwór muzyczny na rozpoczęcie.

 • inauguracja uroczystości – powitanie zebranych przez mistrza ceremonii.

 • opowieść o życiu Zmarłego, wspomnienie i pożegnanie wygłoszone przez mistrza ceremonii.

 • krótki koncert okolicznościowy ku czci Zmarłego  (2-4 utwory). Repertuar koncertu ustalamy z Rodziną przed pogrzebem (patrz: MUZYKA NA POGRZEBIE).

 • ostatnia droga Zmarłego – przejście konduktu do grobu.

 • pożegnanie nad grobem.

 • pochowanie Zmarłego i zamknięcie mogiły, składanie kwiatów.

 • oddanie honorów przez mistrza ceremonii i wygłoszenie podziękowań.

 • zakończenie ceremonii

PRZEBIEG POGRZEBU ŚWIECKIEGO – scenariusz i możliwości zmian

Możliwości zmian scenariusza:

 • Pogrzeb świecki jest otwarty światopoglądowo. Na życzenie Rodziny dołączamy uzgodnione akcenty religijne, zarówno w treści słownej (modlitwy, czytania z Pisma Świętego) jak i muzycznej (utwory sakralne).

 • Podczas uroczystości oprócz mistrza ceremonii mogą przemawiać inne osoby.

 • Koncert ku czci Zmarłego można zastąpić odtwarzaniem Jego ulubionej muzyki z nośników dźwięku (patrz: MUZYKA NA POGRZEBIE).

 • Przywołaniu wspomnień może służyć prezentacja wizualna, na którą złoży się pokaz zdjęć, slajdów lub filmów ze stosownym podkładem muzycznym (patrz: MUZYKA NA POGRZEBIE). Po pogrzebie rodzina otrzymuje link, pozwalający zachować całość pokazu w domowym archiwum lub rozesłać do zainteresowanych osób. Do prezentacji zapewniamy projektor najnowszej generacji (wbudowany komputer i głośniki pozwalają uniknąć nadmiaru osobnych urządzeń i plątaniny kabli, co jest istotne dla osób ceniących estetyczną stronę ceremonii).

 • Ceremonię możemy wzbogacić deklamacją utworów poetyckich lub stosownymi cytatami prozy, zarówno z literatury pięknej jak i traktatów filozoficznych.

 • Gwoli podkreślenia indywidualności Zmarłego wprowadzamy na życzenie Rodziny pewne elementy scenograficzne związane z Jego pasją lub działalnością a także ukochane przedmioty a zdarza się nawet, że (za zgodą Zarządu Cmentarza) Zmarłemu towarzyszą w ostatniej drodze Jego ukochane zwierzęta. ​

Pogrzeb świecki to po prostu „pogrzeb szyty na miarę”

bottom of page